1. Előzmények:

A Duna folyam mentén súlyos problémát jelent a vízi személy- és teherszállítás által okozott jelentős mértékű környezetszennyező hulladékok tartós és fenntartható kezelése, ártalmatlanítása. 

Hajókon keletkező szennyvizek és veszélyes hulladékok:

 • Olajos géptéri fenékvíz
 • Fáradt olaj
 • Olajos szilárd hulladék
 • Szennyvíz
 • Konyhai hulladék (különböző vegyszerek, elhasznált sütőolaj, zsiradékok)

2. A projekt célja

A Tanker Port Kft. Zöld Sziget elnevezésű projektje mindamellett, hogy a környezetre ártalmas hulladékokat kezeli, átveszi és egy részét helyben ártalmatlanítja, magas technológiai színvonalú tankolási és ivóvíz felvételi lehetőséget biztosít a dunai kis- és nagyhajók részére egyaránt. Az innovatív kiszolgáló egység fő feladata többek között a vízi közlekedők ivóvízzel történő ellátása, valamint a mindennapi működésük közben keletkező szennyvíz, fáradt olaj, olajos száraz hulladék, olajos fenékvíz és a konyhai hulladékok átvétele és a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak megfelelő kezelése, ártalmatlanítása. Ez a komplex, integrált szolgáltatás a jelenlegi nyugat európai elvárásokat is felülmúlja.

3. A projektben rejlő egyedi ötletek

A Tanker Port Kft. a fent említett „zöld” tevékenységeihez, a természet átalakítása nélkül termel elektromos energiát.

Főbb szolgáltatások:

 • Szennyvíz átvétel
 • Olajos géptéri fenékvíz átvétel és ártalmatlanítás
 • Fáradt olaj átvétel
 • Hajózási tartozékok beszerzése, forgalmazása (kiegészítők, különböző kopó alkatrészek stb.)
 • Motorolaj forgalmazás
 • Hidraulikaolaj forgalmazás
 • Ivóvízzel történő ellátás

A projekt keretében ezidáig két bunkerhajó (Clara és Ágnes) üzembe helyezésére is sor került, ahol ugyanezen szolgáltatások is elérhetőek, kiegészítve a komplex környezetvédelmi és ellátó központ tevékenységét.

A projekt Budapesten, a Duna 1644+600 fkm jobb parti szelvény, XI/121. sz. raszterben került megvalósításra.

Cégünk a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kérésére tanulmányt készítetett, tekintettel arra, hogy a projekt Natura2000-es területen valósult meg, és ebben megállapításra került, hogy az épített partfal miatt az élővilágra káros hatása nincs, ellenben nyújtott szolgáltatásaival mind az élővilág, mind az ivóvízbázis megóvása tekintetében kimutatható javulás érhető el a veszélyes hulladékok és kommunális szennyvizek átvételének köszönhetően.

4. Kapcsolódás az Európai Duna Régió Stratégia célkitűzéseihez

A projekt regisztrálásra került az Európai Duna Régió Stratégiában (EDRS). 

A projekt megvalósulása az alábbi, EDRS programok célkitűzéseihez járul hozzá:

 • A mobilitás és a többféle közlekedési eszköz összekapcsolási-, összehangolási lehetőségeinek vizsgálata, fejlesztése.

a) Belvízi hajóutak: A projekt hozzájárul ahhoz, hogy az Ausztria-Magyarország-Románia Duna szakaszon a hajók kevesebb környezeti kárt okozva közlekedjenek azáltal, hogy a fentebb említett, ellenőrzött módon válhatnak meg a keletkezett veszélyes és szennyező anyagoktól.

 • Élővizeink értékeinek megtartása a Duna vízgyűjtőn – védelem – gazdálkodás – védekezés: A projekt eredményeképpen a közlekedő hajók a működésük során felgyülemlett káros anyagoktól ellenőrzött körülmények között, a környezetvédelmi és veszélyes anyag kezelési szabályoknak megfelelő átadóhelyen szabadulhatnak meg.
 • Környezetbarát közlekedés a Duna régióban: A projekt hozzájárul ahhoz, hogy az Ausztria-Magyarország-Románia Duna szakaszon a hajók kevesebb környezeti kárt okozva közlekedjenek azáltal, hogy a fentebb említett, ellenőrzött módon válhatnak meg a keletkezett veszélyes és szennyező anyagoktól.
 • Biodiverzitás a Duna mentén – a természeti örökség és ökológiai szolgáltatások védelme: A fentebb említett, a projekt eredményeként csökkenő, a hajózás során keletkező környezeti terhelés széleskörűen hozzájárul a program céljaihoz.

Szakmai támogatóink:

 • Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter, 2012. május 21-én írásos formában támogatólevelet adott ki, a projekt mielőbbi megvalósulását szorgalmazva.
 • Dr. Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár 2012. április 24-én írásos formában támogatólevelet adott ki, a projekt mielőbbi megvalósulását szorgalmazva.
 • Dr. Illés Zoltán környezetügyért felelős államtitkár, Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. október 24-én írásos formában támogatólevelet adott ki, a projekt mielőbbi megvalósulását szorgalmazva.
 • Barsiné Pataky Etelka EUDRS-ért felelős kormánybiztos asszony 2011. november 10-én írásos formában támogatólevelet adott ki, a projekt mielőbbi megvalósulását szorgalmazva.

Fejlesztő Partner:

 • Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
 • Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA)

Szakmai Partner:

ELTE Környezettudományi Kooperációs Kutatóközpont